7 lipca 2015. imieniny: Cyryl, Metody, Estera
Wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych został złożony
 
Informujemy, że po przeprowadzonych audytach w gospodarstwach domowych i obliczeniu zapotrzebowania na moc użytkową montowanych instalacji fotowoltaicznych gmina przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w instalacje odnawialnych źródeł energii” do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Do wniosku zakwalifikowanych zostało 16 gospodarstw domowych z listy wylosowanych, które wykorzystały całą pulę środków określonych w dokumentacji konkursowej.  ...więcej
Informacja dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku huraganu
 
Wójt Gminy w Radzanowie informuje, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w środkach trwałych w wyniku huraganu z dn. 13.04.2015 r., mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych do Urzędzie Gminy w Radzanowie do 29 maja 2015 r. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz na stronie internetowej www.radzanow.pl.  ...więcej
Informacja o wynikach losowania
 
W dniu 22 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Radzanowie odbyło się spotkanie, gdzie zostało przeprowadzone losowanie osób, które w pierwszej kolejności przystąpią w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do pilotażowego programu instalacji ogniw fotowoltaicznych realizowanego przez Gminę Radzanów.  ...więcej
Odbiór odpadów w tym wielkogabarytowych w 2015 roku
 
Firma Usługi Ekologiczne EKO-JAS z siedzibą w miejscowości Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów tel. 48 618 68 54.informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane w dniu 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się wg. następującego harmonogramu:   ...więcej
Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie
 
Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.  ...więcej
Alkohol jest problemem?
 
Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich jest czynny w każdy wtorek w godzinach 15.00-16.00 w Bibliotece Publicznej przy Urzędzie Gminy w Radzanowie. Przychodząc tu zachowujesz anonimowość.   ...więcej
Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
 
Wójt Gminy Radzanów informuje, że w Urzędzie Gminy w Radzanowie w okresie od 01.04.2015 do 15.06.2015 r. będzie działał punkt udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosków do ARiMR o dopłaty bezpośrednie. W celu lepszej organizacji wsparcia zapraszamy rolników z poszczególnych sołectw w niżej wymienionych terminach   ...więcej
Rekrutacja do przedszkola "Wesoła kraina" w Rogolinie
 
REKRUTACJA DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „WESOŁA KRAINA” W ROGOLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 rozpoczyna się od 16.03.2015 r. i potrwa do 15.04.2015 r. Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty można uzyskać osobiście w pok. nr 8 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie.
Nowe wzory dowodów osobistych
 
Od 1 marca br. obowiązują nowe wzory dowodów osobistych. Nowy dokument zawiera znacznie mniej informacji niż jego poprzednik. Mimo że obowiązek meldunkowy zniesiony zostanie dopiero w styczniu 2016 r., już z dowodów wydawanych po 28 lutego zniknie adres zameldowania. Próżno będzie także na nim szukać informacji o kolorze oczu, wzroście a także podpisu posiadacza dokumentu.  ...więcej
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego: 1.Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa; 2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury, w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych; Wójt Gminy Radzanów prosi organizacje pozarządowe o wskazanie osób do składu komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 1118 z późn. zm.) w terminie do 20 marca 2015 r.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 167
Następne >>