Logo Gmina Radzanów

Archiwum newsów, strona 45

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE :

01.06.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok.

19.04.2016

Wójt Gminy Radzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Rodzaj zadania –  Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy  uwzględnieniu  zasad  określonych      w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.
4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy       z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

więcej

Informacja dla roników

07.04.2016

W związku z przystąpieniem przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do realizacji projektu raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego okresu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), w okresie od marca do czerwca 2016 roku rolnicy prowadzący działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, mogą wypełnić ankietę, w której będa mogli przedstawić stan realizacji programów działań i w ten sposób wpłynąć na kształt programu, który będzie opracowany dla kolenego cyklu planistycznego.

więcej

Szkolenie - "Modernizacja gospodarstw rolnych"

09.03.2016

Agencja Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników, które odbędzie się

31 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Radzanowie

w związku z planowanym od dnia 31.03.2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 roku

naborem wniosków na operacje typu:
"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020

w nastepującyhc obszarach:

więcej

Finał Pucharu Orange: 10 najlepszych drużyn z całej Polski spotka się w Warszawie

05.12.2020

W sobotę, 5 marca 2016 r. najlepsze drużyny programu Kluby Sportowe Orange rywalizowały podczas finału Pucharu Orange. Zmierzyły się w warszawskiej hali OSiR Włochy w towarzystwie ambasadorów: Mileny Radeckiej, Jerzego Dudka, Artura Siódmiaka, Marcina Urbasia oraz Tomasza Jankowskiego. Finałowa dziesiątka została wyłoniona spośród 100 klubów sportowych objętych wsparciem Orange Polska. Eliminacje do Pucharu trwały prawie 4 miesiące. Główną ideą Pucharu Orange jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Patronat honorowy nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

więcej

Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w Gminie Radzanów

22.02.2016

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. "Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w Gminie Radzanów" wykonano przebudowę i modernizację dróg gminnych o łacznej długości 7,410 km. Projekt był realizowany w miejscowościch Grotki, Żydy, Podlesie, Rogolin, Kadłubska Wola. Inwestycja dotyczyła dróg gminnych:

 

więcej

Mammobus na Dzień Kobiet!

05.12.2020

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

Masz wątpliwość, czy badanie mammograficzne jest konieczne?

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.