Logo Gmina Radzanów

News

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE :

01.06.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu „Aktywna i zintegrowana społecznoś

” poprzez działania takie jak :

a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej

b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji

c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców

d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych

e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej

f) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

Beneficjenci:

  1. Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.

  2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

  3. O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.

Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

  1. Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

- Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji.

• Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.

- Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.

- Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

• innowacyjne

• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)

• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi w godz. 8.00-16.00.

Kontakt telefoniczny: 48-613-23-59 ; 696-461-198

Kontakt mailowy: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Strona www : www.zapilicze.pl

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.