Logo Gmina Radzanów

News

oferta złożona przez KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SERCA DLA SERC W JASIONNIE.

21.07.2017

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) w art.19a  wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
Oferta musi spełnić następujące warunki:
    - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
    - wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
    - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
Po złożeniu oferty przez organizację – na 7 dni oferta zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej www.radzanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Wójt Gminy Radzanów podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o przyznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.
Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:
   - łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł,
   - wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Złożone oferty:
W dniu 20 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Oferta – w załączeniu

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.