Logo Gmina Radzanów

News

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W SZKOLE w roku szkolny 2015/2016

26.05.2016

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W SZKOLE w roku szkolny 2015/2016

§1

Organizator konkursu jest Wójt Gminy Radzanów

§ 2

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Radzanów.

§ 3

Cele konkursu jest promowanie i nagradzanie uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki nauczania.

§ 4

Dyrektorzy szkół zgłaszają do Komisji Konkursowej uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,0.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Radzanowie w terminie do 20 czerwca 2016 r. w formie wykazu zawierającego imię i nazwisko ucznia, klasę oraz średnią ocen końcoworocznych.

§ 5

1. Komisja Konkursowa w składzie:

1) Magdalena Leśnowolska

2) Barbra Wesołowska

3) Zofia Ruszczyk

wytypuje jednego ucznia z każdej szkoły z najwyższą średnią ocen końcoworocznych do nagrody rzeczowej.

  1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że taką samą - najwyższą średnią ocen końcoworocznych w danej szkole osiągnęło dwóch lub więcej uczniów, wówczas każdy z tych uczniów zostanie wytypowani do nagrody rzeczowej.

  2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

§ 6

1. Wójt Gminy wyróżni:

1) „dyplomem uznania” wszystkich uczniów zgłoszonych do udziału w konkursie,

2) nagrodą rzeczową uczniów wytypowanych przez Komisję Konkursową.

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu w dniu zakończenia roku szkolnego przez Wójta Gminy Radzanów lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 7

1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.