Logo Gmina Radzanów

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z pominięcie otwartego konkursu ofert

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego(Zarządu Powiatu w Mogilnie). Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizacje – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy Radzanów www.radzanow.pl. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Wójt Gminy Radzanów podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o poznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:

    łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tyś. zł,

    wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Wójt Gminy Radzanów informuje, iż w dniu 07.07.2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową. Oferta została rozpatrzona poza konkursem w trybie tzw. małych zleceń. Zamieszczono ją na stronie internetowej: www.radzanow.pl oraz www.ugradzanow.bip.org.pl w dniu 08.07.2016 r.

W terminie 7 dni nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń. Oferta spełnia wymagane warunki, wobec powyższego podjęto decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartym w ofercie.

 

        Lp

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana kwota zł

1.

Powiatowe Wodne

Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe w

Białobrzegach

 

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

 

Edukacja i profilaktyka zagrożeń

na obszarach wodnych wśród

dzieci i młodzieży gminy

Radzanów

 

500,00

Radzanów, 23.07.2016 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

Złożone oferty:

W dniu 7 lipca 2016 r. wpłynęła oferta złożona przez Powiatowe Wodne Pogotowie  Ratunkowe w Białobrzegach .

Oferta Powiatowego Wodnego pogotowia Ratunkowego .pdf

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.