Logo Gmina Radzanów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2015 r.

Radzanów 14.04.2015 r. 

Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

          W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 24 lutego 2015 r. Zgodnie z  ogłoszeniem termin na składanie ofert wyznaczono do 25 marca 2015 r.

        Do Urzędu wpłynęła w terminie 1 oferta - ważna. Oferta spełniała warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Na realizację zadań publicznych w budżecie Gminy Radzanów na rok 2015 przeznaczono kwotę 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
          Komisja Konkursowa do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie na 2015 rok została powołana Zarządzeniem nr 6/2015 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 lutego 2015 r. w następującym składzie :

  1. Barbara Wesołowska – Przewodniczący,
  2. Maria Gruszczyńska – Członek komisji,
  3. Zofia Ruszczyk   – Członek komisji – przedstawiciel OSP Radzanów,
  4. Marian Zbiciak   – Członek komisji – przedstawiciel OSP Bukówno

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów Pan Sławomir Kruśliński zaakceptował propozycję komisji konkursowej i  przyznał  dotację  w  następującej  wysokości:

L.p.

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana  kwota zł

1.

 Koalicja dla  Młodych 

 Fundusz Lokalny

 Ziemi Białobrzeskiej,

 ul. Reymonta 11/6

 26-800 Białobrzegi

 Organizacja form upowszechniania

 kultury fizycznej i  sportu 

 - propagowanie wśród dzieci 

 i  młodzieży aktywnych form

 spędzania wolnego czasu 

  jako  profilaktyka antyalkoholowa;

 

 Organizacja różnorodnych form 

 upowszechniania kultury, 

 w tym imprez kulturalnych 

 i rekreacyjnych

 Upowszechnianie 

 kultury oraz 

 kultury fizycznej 

 i  sportu

7.000,00

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.