Logo Gmina Radzanów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2012 rok

  W dniu 11 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 12 kwietnia 2012r. Zgodnie z ogłoszeniem termin na składanie ofert był od 12 kwietnia  2012r. do 7 maja 2012r.

        Do urzędu wpłynęła w terminie 1 ofert zgodnie z załączonym do protokołu zestawieniem. Oferta spełniała warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie. Na realizację zadań publicznych w budżecie Gminy Radzanów na rok 2012 przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.
          Komisja Konkursowa do rozpatrzenia  ofert składanych w otwartym konkursie na 2012 rok została powołana Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 4 maja  2012r. w następującym składzie :

  1. Magdalena Leśnowolska  – Przewodniczący
  2. Renata Zaręba  – Zastępca Przewodniczącego
  3. Barbara Wesołowska  – Członek – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
  4. Zofia Ruszczyk – Członek – przedstawiciel OSP Radzanów

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów Pan Sławomir Kruśliński  zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotację w następującej wysokości:

L.p.

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana  kwota

1.

Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej w Białobrzegach

Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych

Upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu

5.000,00

 

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.