Logo Gmina Radzanów

Konsultacje społeczne rocznego Programu Współpracy na 2012 rok

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu
''Rocznego programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Z dniem 29 grudnia 2011 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ''Rocznego programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)''
W okresie od 19.12.2011 r. do 29.12.2011 r. udostępniono i poddano opiniowaniu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Radzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)''

Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Gminy Radzanów Nr XI//47/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, program zamieszczony był na stronach www.radzanow.pl oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radzanów.

W trakcie konsultacji nie złożono opinii ani uwag do wyżej wymienionego projektu programu.

 

 

Z A P R A S Z A M

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok do  konsultacji w sprawie projektu pn.: „Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.  Program jest dostepny w biurze Rady Gminy w Radzanowie.

Opinie w sprawie projektu „Program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” można zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty, faksu drogą e-mailową. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radzanowie adres Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów, Tel./fax 48 613 63 62, e-mail: gmina@radzanow.pl  ;

Termin zakończenia konsultacji mija 29 grudnia 2011 roku.

 

Osoba prowadząca konsultacje to Magdalena Leśnowolska – Zastępca Wójta Gminy Radzanów 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.