Logo Gmina Radzanów

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011 

 Poniedziałek i Środa_

AUTOBUS NR 1  
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20 Podlesie - 6.25 Ratoszyn - 6.30 Błeszno – 6.40 Zacharzów -         
               6.45 - Smardzew I  - 6.55 Branica -  7.00 Smardzew II  -7.10 - Rogolin   /PG/

II. 7.15 Rogolin - 7.20 Branica I - 7.23 Branica II  - 7.30 Smardzew -  7.35  Rogolin /PSP/

III. 7.40 Rogolin – 7.50 Błeszno -  7.55 Zacharzów -8.05   Rogolin /PSP/

Po południu

I. 12.55 Rogolin  -13.00 Smardzew – 13.10 Branica I i II – 13.25 Zacharzów – 13.30 Błeszno – 13.40 – Rogolin (klasy 0-III PSP, PG )/ 

II. 13.50 Rogolin  - 14.00 Kadłubka Wola - 14.15 Młodynie Górne - 14.20 – Bukówno przy szkole – 14.25 Młodynie Dolne  - 14.30 Młodynie Bagno - 14.40 Rogolin /PSP, PG i PSP Bukówno/

AUTOBUS NR 2   
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20  Młodynie Górne - 6.35 Młodyne Dolne (Bagno) - 6.45 Bukówno przy kościele - 6.50  Rogolin /PG/

II. 6.55 Rogolin – 7.05 Kadłubka Wola - 7.15 Rogolin /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – 7.20 Michałówka - 7.30 Gołosze - 7.32 Podgórze  - 7.40 Podlesie         
       - 7.50 Ratoszyn -  8.05 Rogolin  /PG, PSP/
Po południu
I. 12.55  Rogolin  – 13.10 Ratoszyn - 13.15 Podlesie 13.25 Gołosze – 13.40 Rogolin  /PG, PSP O-III/

II. 13.50  Rogolin  – 14.05 Ratoszyn - 14.15 Podlesie 14.25 Gołosze – 14.35 Rogolin  / PG, PSP O-III/

III . 14.35 Rogolin – 14.40 Smardzew – 14.45 Branica – 14.55 Zacharzów 
– 15.05 Błeszno  -15.15 Rogolin   /PSP IV – VI i PG/ 

AUTOBUS NR 3 

Rano
I. 6.00 Rogolin–6.15 Czarnocin - 6.20 Ocieść -  6.30 Żydy - 6.40 Grotki - 6.45  Kozłów                
     - 7.00  Rogolin /PG/

II. 7.05 Rogolin – Żydy 7. 20 Grabina 7. 25 Grotki  7.30 Ocieść- Łukaszów 7.35 PSP Czarnocin 7.40 Kozłów 7. 45 Młodynie Bagno 7.55 Młodynie Dolne 8.00   Młodynie Górne 8.05 PSP Bukówno  8.10 – Rogolin 8.15   (PSP Bukówno i Czarnocin)

Po południu     - autobus czeka przy szkole w Bukównie 

I. Bukówno 13.05 - Kozłów 13.10 –13.25 PSP Czarnocin - 13.30 Ocieść – 13.35 Łukaszów          
          – 13.40 Grabina– 13.45 Żydy–14.55 Rogolin / PSP Bukówno i Czarnocin /

II. 14.55 Rogolin – 14.05 PSP Bukówno – 14.10 Kozłów – 14.25 PSP Czarnocin – 14.30 Ocieść – 14.35 Łukaszów -14.40 Grotki – 14.45 Grabina – 14.50 Żydy – 14.55 Grotki – 15.00 Bukówno/PG i PSP Bukówno i Czarnocin /                                                                                                                                                              

WTOREK________
AUTOBUS NR 1
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20 Podlesie - 6.25 Ratoszyn - 6.30 Błeszno – 6.40 Zacharzów -                 
       6.45 - Smardzew I  - 6.55 Branica -  7.00 Smardzew II  -7.10 - Rogolin   /PG/

II. 7.15 Rogolin - 7.20 Branica I - 7.23 Branica II  - 7.30 Smardzew -  7.35  Rogolin /PSP/

III. 7.40 Rogolin – 7.50 Błeszno -  7.55 Zacharzów -8.05   Rogolin /PSP/

Po południu

I. 12.55 Rogolin – 13.00 Smardzew– 13.10 Branica– 13.25 Zacharzów –– 13.30 Błeszno         
              – 13.40 Rogolin /PG, PSP 0-III/

II 14.40 Rogolin– 14.45 Smardzew– 14.50  Branica– 15.00 Zacharzów –– 15.05 Błeszno        
               - 15.10 Rogolin (PG i PSP IV – VI)

III. 15.10 Rogolin - 15.20 Kadłubka Wola - 15.30 Młodynie Górne– 15.40  Młodynie Dolne     
           - 15.50 Młodynie Bagno - 16.00 Rogolin /PG i PSP IV-VI i PSP Bukówno/

AUTOBUS NR 2

RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20  Młodynie Górne - 6.35 Młodyne Dolne (Bagno) - 6.45 Bukówno przy kościele
 - 6.50  Rogolin /PG/

II. 6.55 Rogolin – 7.05 Kadłubka Wola - 7.15 Rogolin /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – 7.20 Michałówka - 7.30 Gołosze - 7.32 Podgórze  -  7.40 Podlesie -              
  7.50 Ratoszyn - 8.05 Rogolin /PG , PSP/

Po południu

I 12.55  Rogolin  -13.10 Ratoszyn - 13.15 Podlesie– 13.30 Gołosze - 13.45  Rogolin / PG PSP 0 i I-III/ 

II. 14.40  Rogolin  – 14.55 Ratoszyn - 15.10 Podlesie– 15.20 Gołosze - 15.35Rogolin /PG i PSP IV-VI/

AUTOBUS NR 3

Rano
I. 6.00 Rogolin–6.15 Czarnocin - 6.20 Ocieść - 6.30 Żydy - 6.40 Grotki - 6.45  Kozłów 
    -  7.00 Rogolin /PG/

II. 7.05 Rogolin – 7. 20 Żydy - 7. 25 Grabina - 7.30 Grotki - 7.35 Ocieść - 7.40 PSP Czarnocin-  7.45 Kozłów  - 7.55 Młodynie Bagno - 8.00   Młodynie Dolne - 8.05 Młodynie Górne  -  8.10 PSP Bukówno  (PSP Czarnocin i PSP Bukówno)

Po południu 

I.    14.00  PSP Bukówno   - 14.05 – Młodynie Dolne – 14.10 Młodynie (Bagno)                     
    – 14.15 Kozłów 14.25- PSP Czarnocin - 14.30 – Ocieść – Łukaszów - 14.35 Grotki 
    - 14.40 – Grabina -  14.45 – Żydy  - 14.45 Rogolin  / PSP Bukówno Czarnocin)/ 

II.    14.45 Rogolin – 14.50 PSP Bukówno – 15.00 Kozłów – 15.10 PSP Czarnocin                     
       – 15.20 Ocieść – 15.25 Łukaszów – 15.30 Grotki – 15.35 Grabina – 15.40 Żydy        
      – 15.50 Bukówno . (PG PSP Bukówno i Czarnocin) 


CZWARTEK_______

AUTOBUS NR 1
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20 Podlesie - 6.25 Ratoszyn - 6.30 Błeszno – 6.40 Zacharzów -                     
   6.45 - Smardzew I  - 6.55 Branica -  7.00 Smardzew II  -7.10 - Rogolin   /PG/

II. 7.15 Rogolin - 7.20 Branica I - 7.23 Branica II  - 7.30 Smardzew -  7.35  Rogolin /PSP/

III. 7.40 Rogolin – 7.50 Błeszno -  7.55 Zacharzów -8.05   Rogolin 12 km /PSP/

Po południu
I. 12.55 Rogolin – 13.05 Smardzew– 13.10 Branica– 13.20Zacharzów –– 13.25 Błeszno                 
  – 13.35 Rogolin /PSP 0-III/

II. 13.50 Rogolin  - 14.00 Kadłubka Wola - 14.05 Młodynie Górne– 14.15 Bukówno przy szkole 
   - 14.20 Młodynie Dolne  - 14.30 Młodynie Bagno - 14.40 Rogolin /PG i PSP IV-VI i PSP Bukówno/

III. Rogolin 14.40 – 14.45Smardzew– 14.50 Branica– 15.00 Zacharzów –– 15.10 Błeszno       
         - 15.20 Rogolin (PG i PSP IV – VI)

AUTOBUS NR 2
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20  Młodynie Górne - 6.35 Młodyne Dolne (Bagno) - 6.45 Bukówno przy kościele 
      - 6.50  Rogolin  /PG/

II. 6.55 Rogolin – 7.05 Kadłubka Wola - 7.15 Rogolin /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – 7.20 Michałówka - 7.30 Gołosze - 7.32 Podgórze  -  7.40 Podlesie    
            - 7.50 Ratoszyn - 8.05 Rogolin /PSP/
Po południu
I 12.55  Rogolin  -13.10 Ratoszyn - 13.15 Podlesie– 13.30 Gołosze - 13.45  Rogolin / PSP 0 i I-III/ 

II. 13.50  Rogolin  – 14.00 Ratoszyn - 14.10 Podlesie– 14.30 Gołosze - 14.45Rogolin /PG i PSP IV-VI/

AUTOBUS NR 3
Rano
I. 6.00 Rogolin–6.15 Czarnocin - 6.20 Ocieść - 6.30 Żydy  - 6.40 Grotki  - 6.45  Kozłów      
    -    7.00  Rogolin /PG/

II. 7.05 Rogolin – 7. 20 Żydy - 7. 25 Grabina - 7.30 Grotki - 7.35 Ocieść - 7.40 PSP Czarnocin 
    -  7.45 Kozłów - 7.55 Młodynie Bagno - 8.00 Młodynie Dolne - 8.05 Młodynie Górne 
    -  8.10 PSP Bukówno  (PSP Czarnocin i PSP Bukówno)
Po południu 
I.    12.55 Rogolin – 13.10 Kadłubka Wola– 13.25 Rogolin /PSP 0-III/

II.    13.50 Rogolin – 14.00  Bukówno - 14.05Kozłów - 14.15  Czarnocin– 14.20 Ocieść – Łukaszów
      – 14.25 Grotki– 14.30 Grabina– 14.40 Żydy– 14.50 Grotki– 15.15 Rogolin /PG i PSP Bukówno 
       z Kozłów i Żydy , PSP Czarnocin/  


PIĄTEK___

AUTOBUS NR 1  
RANO
I. 6.10 Rogolin - 6.20 Podlesie - 6.25 Ratoszyn - 6.30 Błeszno – 6.40 Zacharzów -               
         6.45 - Smardzew I  - 6.55 Branica -  7.00 Smardzew II  -7.10 - Rogolin   /PG/

II. 7.15 Rogolin - 7.20 Branica I - 7.23 Branica II  - 7.30 Smardzew -  7.35  Rogolin /PSP/

III. 7.40 Rogolin – 7.50 Błeszno -  7.55 Zacharzów -8.05   Rogolin /PSP/

Po południu
I. 12.55 Rogolin  - 13.00 Kadłubka Wola - 13.15 Młodynie Górne - 13.20 Młodynie Dolne       
            -13.25 Młodynie Bagno - 13.35 Rogolin /PG i PSP 0-III/

III. Rogolin 14.10 – 14.20 Zacharzów– 14.25 Błeszno – 14.35 Branica– 14.40 Smardzew            
      - 14.45 Rogolin / PSP kl IV-VI,   PG/

AUTOBUS NR 2   
RANO

I. 6.10 Rogolin - 6.20  Młodynie Górne - 6.35 Młodyne Dolne (Bagno) - 6.45 Bukówno przy kościele 
- 6.50  Rogolin /PG/

II. 6.55 Rogolin – 7.05 Kadłubka Wola - 7.15 Rogolin  /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – 7.20 Michałówka - 7.30 Gołosze - 7.32 Podgórze  -  7.40 Podlesie                         
    - 7.50 Ratoszyn -  8.05 Rogolin /PSP/

Po południu

I 12.05  Rogolin  – 12.15 Zacharzów –– 12.20  Błeszno - 12.25 Gołosze  -12.35 Ratoszyn              
   - 12.45 Podlesie - 13.00  Rogolin  / PSP I-III/ 

II . 13.00 Rogolin – 13.05 Smardzew– 13.10 Branica– 13.25  Zacharzów - 13.30 Błeszno                
      - 13.40 Rogolin /PSP 0-III i PG/ 

III. 13 .50  Rogolin  – 13.55 Gołosze - 14.10 Ratoszyn - 14.20 Podlesie - 14.35 Rogolin /PG i PSP 0-VI/

AUTOBUS NR 3 

Rano
I. 6.00 Rogolin–6.15 Czarnocin - 6.20 Ocieść - 6.30 Żydy - 6.40 Grotki - 6.45  Kozłów -           
   7.00  Rogolin /PG/

II. 7.05 Rogolin – 7. 20 Żydy - 7. 25 Grabina - 7.30 Grotki  - 7.35 Ocieść- Łukaszów - 7.40 PSP Czarnocin - 7.45 Kozłów - 7.55 Młodynie Bagno - 8.00   Młodynie Dolne - 8.05 Młodynie Górne - 8.10 PSP Bukówno  (PSP Czarnocin i PSP Bukówno)

Po południu    
 
I. 12.55 – Rogolin – 13.05 Bukówno - 13.10 Kozłów– 13.15 Grotki –– 13.20 Ocieść                           
   - 13.25 Czarnocin (II Przystanek )– 13.35 PSP Czarnocin– 13.40 Ocieść – Łukaszów           
   – 13.45 Grabina13.55 – Żydy– 14.00 Grotki – 14.10 PSP Bukówno –– 14.15 Młodynie Dolne
   – 14.25 Młodynie (Bagno)– 14.35 Bukówno –14.40 Kozłów –– 14.45 Żydy - 14.55 Rogolin  /PG PSP/

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.