Logo Gmina Radzanów

KRUS Apeluje: pożar podczas żniw

Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru podczas żniw bądź ograniczyć straty, nie tylko materialne (utrata zbóż, słomy, maszyn rolniczych), ale i zdrowotne wystarczy przestrzegać kliku podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 
Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
•    stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
•    stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
•    ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości, co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
•    zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
•    zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
•    przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, 
w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
•    wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz 
w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone 
w pojemnik z wodą o objętości, co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób. 
Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione. 
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m, niepalnych 
i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m; od urządzeń 
i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m; od lasów i terenów zalesionych – 100 m; między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m. 
Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
Ponadto należy pamiętać, iż kombajn zbożowy musi być wyposażony w dwie sprawne gaśnice przeciwpożarowe; gaśnicę proszkową przeznaczoną do gaszenia źródła ognia 
w instalacji elektrycznej i silniku oraz w gaśnicę pianową, do pozostałych mechanizmów kombajnu. Gaśnice powinny być sprawne technicznie i poddawane przeglądom technicznym.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione! 

 KRUS Apeluje: pożar podczas żniw - Zachowaj bezpieczeństwo

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.