Logo Gmina Radzanów

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Harmonogram zebrań sołeckich zwołanych przez Wojta Gminy Radzanów

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 w sprawie:  zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad sołeckich.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),  w związku z rozdziałem V, § 25 statutów sołectw stanowiących załączniki do uchwały Rady Gminy Nr II/11/2006 z dnia 25.04.2006 r. w sprawie ustalenia statutów sołectwa Gminie Radzanów oraz rozdziałem V, § 25 statutu sołectwa Śliwiny  stanowiącego załączniki do uchwały Rady Gminy Nr XIII/61/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Śliwiny, zarządzam co następuje:

§1.

Zwołuję zebrania wiejskie do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Radzanów wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Radzanów .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2019

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 16.01.2019 r.

Harmonogramu zebrań w sołectwach na terenie Gminy Radzanów w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w 2019 r.

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Kozłów

11.02.2019

11.00

Kozłów - mieszkanie sołtysa

2.

Śliwiny

11.02.2019

13.00

Śliwiny – mieszkanie sołtysa

3.

Żydy

12.02.2019

11.00

Żydy – budynek szkoły

4.

Branica

12.02.2019

18.00

Branica  – świetlica wiejska

5.

Młodynie Dolne

13.02.2019

11.00

Młodynie Dolne –świetlica OSP

6.

Młodynie Górne

13.02.2019

13.00

Młodynie Górne –świetlica OSP

7.

Kadłubska Wola

14.02.2019

11.00

Kadłubska Wola – świetlica OSP

8.

Radzanów

14.02.2019

14.00

Radzanów – świetlica wiejska

9.

Ratoszyn

15.02.2019

11.00

Ratoszyn – budynek szkoły

10.

Zacharzów

15.02.2019

13.00

Zacharzów – mieszkanie sołtysa

11.

Bukówno

15.02.2019

15.00

Bukówno  – świetlica OSP

12.

Podlesie

18.02.2019

11.00

Podlesie – mieszkanie sołtysa

13.

Smardzew

18.02.2019

13.00

Smardzew – mieszkanie sołtysa

14.

Ocieść

19.02.2019

11.00

Ocieść – mieszkanie sołtysa

15.

Czarnocin

19.02.2019

13.00

Czarnocin – świetlica OSP

16.

Rogolin

20.02.2019

13.00

Rogolin – świetlica w szkole w Rogolinie

17.

Grotki

21.02.2019

11.00

Grotki – świetlica wiejska

18.

Błeszno

21.02.2019

16.00

Błeszno - budynek szkoły

W przypadku braku quorum (tj. 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa), zebranie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonej wcześniej godziny bez względu na liczbę obecnych, jednak nie mniej niż 10 osób).

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.