Logo Gmina Radzanów

PPWOW Program Integracji Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

PPWOW Program Integracji Społecznej       W tym roku 15 lutego nasza Gmina podpisała porozumienie o współpracy przy  realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zawarte pomiędzy  Województwem Mazowieckim a Gminą Radzanów o wzięciu udziału w Programie Integracji Społecznej. 

W ramach realizowania tej umowy zgodnie z alokacją kwot na poszczególne gminy,  Gmina Radzanów otrzymała z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju zwanego także Bankiem Światowym, środki finansowe w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 59 100€ co stanowi 212 189zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie przez Gminę Planu działania zaakceptowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Konsultantami Regionalnymi. Poniżej przedstawiamy w skrócie opracowane plany działania
Koło aktywności wiejskiej” w Bukównie - celem naszych działań jest rozwój psychiczny, fizyczny, doskonalenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań, krzewienie kultury i tradycji wśród mieszkańców obwodu szkoły. Działania skierowane są do całych rodzin mają na celu integrację środowiska lokalnego i rodzinnego.


„Wszyscy w ruchu” celem projektu jest zagospodarowanie budynku po szkole podstawowej w Błesznie dla potrzeb organizacji życia społecznego.
Zaangażowanie lokalnej społeczności w prace remontowe i późniejsze działania spowoduje ich większą aktywność społeczną 


„Klub sportowy” w Rogolinie zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie klubu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie.
Odbiorcami zajęć karate będą uczniowie wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Radzanów (trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum). Zajęcia aerobicu przeznaczone są dla całej społeczności gminy Radzanów przy czym zakładamy, że będą one cieszyły się zainteresowaniem głównie wśród kobiet. 
Rozgrywki – turnieje piłki siatkowej i karate młodzież będzie miała możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w konfrontacji ze swoimi rówieśnikami. 
Zorganizowanie wizyty studyjnej oraz cyklu szkoleń dla aktywnych liderów społeczności lokalnej w celu zbierania doświadczeń – dobrych praktyk jak zagospodarować aktywnie wolny czas.


„Centrum rekreacyjne”   w Czarnocinie poprzez wspólną zabawę i branie udziału w organizowaniu imprez zintegruje lokalne społeczeństwo, podniesie poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro i działanie. Projekt pokaże mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowej rywalizacji Wyłoni lokalnych liderów, którzy będą inicjatorami działań na naszym terenie.


„Umiem wykorzystać wolny czas” w Ratoszynie w ramach zadania będziemy w sposób atrakcyjny i bezpieczny zorganizować wypoczynek wakacyjny dzieci, integrować społeczność lokalną. 
Odbiorcami zadania będą szczególnie dzieci, ale także osoby starsze (dziadkowie) oraz wszyscy chętni dorośli.
Odbiorcami wszystkich usług będą mieszkańcy Gminy Radzanów. Przewidujemy udział osób w każdym wieku, wsie potrzebują wsparcia kulturalnego. Zajęcia stanowić będą propozycję spędzania wolnego czasu i umacniania więzi społecznych, integrację pokoleń, wypracowania poczucia odpowiedzialności za mieszkańców.    Rozdanie dyplomów W dniu 2 lutego br. wręczeniem certyfikatów zakończyło się szkolenie pt. „Aktywność w sieci kluczem do drzwi kariery zawodowej dla kobiet z terenu gminy Radzanów”. Organizatorem szkolenia jest gmina Radzanów, która na realizację projektu pozyskała 100% środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu wzięło udział 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy, które dzięki zdobytej wiedzy stały się bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczył Wójt Gminy Radzanów – Stanisław Fatek. Uczestniczki szkolenia były bardzo zadowolone z tego, że na terenie gminy stworzono im szanse zdobycia nowych umiejętności, za co podziękowały Panu Wójtowi. 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.